Гръцка делегация от Серес посети Петрич в изпълнение на проект за сътрудничество

Този месец гръцка делегация от общинско предприятие за комунални услуги на община Серес, (К.Е.ДИ.С.), водена от президентът на К.Е.ДИ.С., г-н Рампотас и зам.кметът на община Серес, г-н Георге Дукас, посети община Петрич в изпълнение на проект „Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит”, Договор: BG051PO001-7.0.07-0163-С0001, ОПРЧР, с бенефициент община Петрич. Представителите на партньорската организация от Серес посетиха различни институции, провеждащи социална политика – Бюро по труда град Петрич, Дирекция за социално подпомагане Петрич, Дневен център „Слънце” за деца със специални нужди, Дневен център „Надежда ” за възрастни със специални нужди.

Comments

comments