Графикът за дезинфекция на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград ще претърпи промени

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Благоевград, с. Изгрев, с. Покровник, с. Рилци и с. Бело поле за изменение на първоначално обявения график за извършване на годишна профилактика (почистване с последваща дезинфекция и промиване) на резервоарите, водопроводната мрежа и съоръженията към нея за горепосочените населени места.

Изменението е наложено от необходимостта от реконструкция на участък от довеждащ водопровод от ПСПВ Благоевград до напорен водоем за водоснабдяване на район, включващ: ж.к. „Орлова чука”, ж.к. „Еленово”, ж.к. „Ален мак”, ж.к. „Бялата висота”, кв. „Юг”, гр. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград.

Новият график ще бъде обявен допълнително след утвърждаването му.

 

Comments

comments