Граничният пункт „Струмяни – Берово“ и инженерната инфраструктура до пункта стават „национални обекти“

Граничният контролно-пропускателен пункт „Струмяни – Берова“ между общините Струмяни, Благоевградска област, и Берова, Република Северна Македония, става национален обект. Това реши на днешното си заседание Министерският съвет.

Със същото решение за национален обект се обявява и инженерната инфраструктура до граничния пункт, включително път III-1008 (Кресна – Кулата) Струмяни – Микрево – Раздал – Клепало – граница със Северна Македония.

Обявяването на тези обекти за национални осигурява възможност за провеждане на облекчени законови процедури по промяната на предназначението на засегнатите поземлени имоти (от земеделски и горски територии в урбанизирани), отчуждаване за изграждане на инженерна инфраструктура, сградите и сервитутите.

Наред с това ще се ускори стартът на строителство на ГКПП „Струмяни – Берова“. Проектът е стратегически и се финансира по програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021 – 2027.

Comments

comments