Град Рила ще привлича туристи и с вело-алеи

Град Рила ще се похвали съвсем скоро с нови атракции за привличане на туристи в региона, извън китната си планинска природа и изградената преди няколко години еко-пътека в околностите на града.
Общината успешно реализира програми на Европейския съюз за финансиране на селските райони, трансграничното сътрудничество и т.н. По финансираната от европейските фондове Програма за развитие на селските райони през периода 2007-2013 г. Община Рила е бенефициент по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” и преди известно време проведе процедури за избор на изпълнител и консултант за упражняване на строителен надзор за следния проект: извършване на строително-монтажни работи за изграждане на трасе за планинско колоездене, доставка и монтаж на оборудване и съоръжения по трасето, на велосипеди за планинско колоездене, включително специализирано оборудване (за деца и възрастни), на парапланери по проект „Съвременни пред портата на духовността“ (изграждане на съоръжения за планинско колоездене и планеризъм).
Към момента има сключени договори с избраните изпълнители по проекта и се надяваме да бъдат спазени сроковете за изграждането и оборудването на трасето за планинско колоездене, с което ще може да бъдат зарадвани почитателите на екстремните спортове още в началото на лятото на следващата година.
Бъдещите вело-туристи ще могат да комбинират хобито си за екстремни развлечения при подходящия планински релеф с посещения на исторически и архитектурни забележителности в региона и екологичен, селски; природо-познавателен и орнитоложки туризъм.
В програмата на Община Рила за развитие на туризма през периода 2014-2020 г. са заложени още няколко нови проекта, които биха зарадвали почитателите на еко- и приключенския туризъм, като например проекти за изграждане на цялостна мрежа от тематични маршрути, еко-пътеки, алеи и трасета за вело- и конен туризъм. Похвално е и намерението на Община Рила да създаде предпоставки за увеличаване на велосипедното движение чрез изграждане на вело-алеи на територията на общината.

Comments

comments