Глобяват 7 кмета от Благоевградска област заради непочистени речни корита

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ) провери всички 15 общини, намиращи се обхвата й, за наличие на отпадъци в речните легла и прилежащите територии на реките. Проверките са извършени в периода от 26 март до 15 април тази година. Замърсявания са установени на територията на 12 от общините. На кметовете на 7 от тях ще бъдат съставени актове за установени административни нарушения /АУАН/ по реда на Закона за управление на отпадъците. Това са общините Гоце Делчев, Разлог Кочериново, Кресна, Симитли, Сандански и Струмяни. В общините Гърмен, Банско, Белица, Якоруда и Петрич замърсяванията са незначителни или не попадат в речните корита и прилежащите им територии. По този повод там са дадени предписания със срокове за почистване до 18 май т. г. Не са констатирани замърсявания в териториалния обхват на общините Благоевград, Рила и Хаджидимово. От страна на общините Якоруда, Петрич, Струмяни и Симитли до момента в РИОСВ – Благоевград са получени уведомителни писма за почистване на замърсените терени. РИОСВ – Благоевград ще извърши последващ контрол за отчитане изпълнението на поставените предписания. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и за организирането на тяхното почистване. При неизпълнение на тези задължения, ЗУО предвижда налагане на глоба на кметовете в размер от 3000 до 10000 лв.

Comments

comments