Галина Захарова остана единственият кандидат за шеф на ВКС

Галина Захарова остана единственият кандидат за председател на Върховния касационен съд (ВКС). Днес е последното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, на което можеха да се правят номинации, но такива нямаше. По закон предложения могат да правят Пленумът на ВКС, поне трима членове на Съдийската колегия и министърът на правосъдието.

Така на 14 януари 2022 г. ВСС ще изслуша само Галина Захарова. Мандатът на сегашния председател Лозан Панов изтича на 10 февруари догодина.

Зам.-шефката на ВКС и ръководител на Наказателната колегия беше номинирана от Пленума на ВКС с единодушие на присъстващите върховни магистрати (виж повече тук).

В предложението до ВСС върховните съдии пишат: „Последователният ѝ кариерен път в органите на съдебната власт и в самия Върховен касационен съд, натрупаният съдийски и управленски опит ни дават увереност, че съдия Захарова като една от нас с качества, проявени не само при упражняване на професията на съдия, но и чрез организационните й качества на ръководител, абсолютно необходими за бъдещия председател на ВКС, ще бъде достойна за ролята на „пръв сред равни” и ще прояви характер, смелост и готовност да бъде опора и защита на съдиите във ВКС и съдийската общност като цяло“.

Те обясняват, че съдия Захарова е прецизна и неподвластна на външни влияния в изпълнение на съдийската си функция; има силно развит инстинкт за отстояване съдебната независимост в критични ситуации; признат специалист е по наказателно право и процес, по права на човека, европейско право и международно наказателно правно сътрудничество. В същото време познава отлично работата на съдиите не само от Наказателна колегия, но и от останалите колегии на ВКС. В отношенията си е открита и коректна, създава атмосфера на доверие и респект, отнася се към хората с уважение и зачита личното им достойнство, пише още в предложението.

В него изрично е посочено още: „Предлагайки собствена кандидатура в процедурата по избор на председател на ВКС, пленумът на Върховния касационен съд желае да акцентира на конституционно установените роля и място на ВКС в системата на правораздаването и в обществото“.

Върховните съдии подчертават, че успешното и ефективно организационно ръководство и участие в правораздавателната дейност на съда предполагат председателят да има опит като съдия във ВКС, да познава съдиите от съда и спецификите на функциониране на върхови ата съдебна инстанция. „Съдия Галина Захарова, на която целият професионален стаж е формиран последователно в различните по степен съдилища, безспорно има необходимите познания за функционирането на съдебната система, за работата на съдиите и свързаните с нея специфики. Като съдия във Върховния касационен съд, тя е наясно с дейността на съдиите, професионалните им задачи и проблеми, а колегите й познават нейната съдийска и административна работа. Управленската компетентност на Галина Захарова е безспорна, видно от досегашната ѝ дейност като заместник-председател на инстанционните съдилища и на ВКС, както и като член на ВСС“, посочват върховните магистрати.

Членовете на Висшия съдебен съвет са 25. За да бъде избран председател на ВКС, са необходими поне 17 гласа. В момента три места са свободни – едно в Прокурорската колегия и две в Съдийската колегия. През януари 2020 г. Пламена Цветанова, която беше избрана за кадровик от Народното събрание, беше назначена за заместник-главен прокурор. Вече почти две години парламентът не избира човек на нейното място.

През лятото на тази година Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова подадоха оставки. Общото събрание на съдиите не избра на тяхно място явилите се кандидати Марина Михайлова и Деян Денев. Това стана, след като седмици наред сред съдиите имаше призиви за бойкот на изборите за членове на съвета. Вчера стана ясно, че Михайлова и Денев са поискали да се проведе трето гласуване, при което да отпадне изискването за участие във вота на поне 33% от имащите право на глас съдии. Предстои избирателната комисия да се произнесе по искането им (повече виж тук). Освен това двамата са обжалвали и решението на комисията, с които вторият опит за избор беше обявен за нередовен.

Comments

comments