В РИМ-Благоевград се проведе занимание „Застрашени от изчезване 1“

На 16 юни се проведе заниманието „Застрашени от изчезване 1“. Чрез него участниците в Лятната детска музейна школа разбраха защо има животински видове, които са на изчезване, какво можем да направим за тях и колко е важно да ги има. Тоня Маринова- уредник в отдел „Природа“ на Регионален исторически музей- Благоевград запозна децата с пет животни от листата на изчезващите видове- алпийски тритон, змия червейница, шипобедрена и шипоопашата костенурки и рис. Чрез игри децата разбраха какво се случва с дома на тритона, как се движат змиите, направиха си маски на рис и успяха да влязат в ролята на най-голямата котка в Европа.

Comments

comments