В Районен съд –Благоевград се въвежда в реална експлоатация новият Централизиран Единен портал за електронно правосъдие

В Районен съд –Благоевград се въвежда в реална експлоатация новият Централизиран Единен портал за електронно правосъдие, който бе разработен по Проект на Висш съдебен съвет в края на 2015г. и финансиран от ОПАК.
Чрез този Електронен портал, на гражданите, адвокатите и всички други потребители на правосъдие, за първи път на национално ниво се предоставя възможност за лично достъпване и получаване на информация по съдебните дела по електронен път . Всяка страна по дело или нейният процесуален представител ще може да прави от дома или офиса си без ограничение във времето, електронни справки за образуването, движението и решаването на своето дело, за постъпилите документи и съдебни актове, ще може да копира безплатно тези документи от електронните си папки, както и да заяви електронно призоваване по делата, при желание за прилагане на този процесуален способ . Този нов и модерен начин на предоставяне на информация е форма на електронно правосъдие, която ще спести времеви ресурс за страните по делата, които вече не се налага да идват на място в Съдебната палата, за да правят справки по своите дела и да получават информация и копия от документите по тях .
За насърчаване и улесняване ползването на този Единен портал за електронно правосъдие, Районен съд –Благоевград организира за гражданите и адвокатите, публична разяснителна кампания и кратка презентация за начина на работа на Портала и неговите възможности за получаване на електронна информация .Презентацията ще се проведе на 28.03.2016г. от 16.00 часа в Зала №3 на Районен съд –Благоевград /етаж 2-ри на Съдебната палата/ и всички заинтересовани лица са поканени за участие. В презентацията ще се включат районни съдии, както и разработчиците на Единният портал за електронно правосъдие на ВСС, които ще могат да отговорят и на всички ваши допълнителни въпроси по темата.
Допълнителна информация за това как може да заявите желанието си да получавате информацията по вашите дела в съда ни лично и чрез Единният портал за електронно правосъдие, ще бъде публикувана и предоставена и на сайта на РС- Благоевград в подменю с аналогично наименование тази седмица.

Comments

comments