В първия ден са обработени документите на четирима кандидати по подмярка 6.1 в Благоевград

Заявления от 36 фермери бяха обработени в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” в първия ден на прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.
В Благоевград в първия ден са обработени документите на четирима кандидати по подмярка 6.1, толкова са и подадените проекти в Шумен.
Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка 6.1. Крайният срок за прием на документи е 24 юли 2015 г.

Comments

comments