В Благоевград обсъждаха днес проблемите на ромите и тяхната образователна интеграция

Политиките на община Благоевград, свързани с интеграция на ромите в града и региона обсъждаха на среща в общината представители на редица институции. Основният момент от плана за интеграция на ромите е насочен към задържането на децата в училище.
„Днешната среща има за цел да се обсъдят проблемите на ромската общност и тяхната образователна интеграция“, каза заместник-кметът на община Благоевград Зорница Кралева.

Едни от основните проблеми на ромската общност са свързани с неангажираността от страна на родителите към обучението на децата им.
„Причините за ниското образование на ромските деца и ранното им отпадане от училище са голям брой неизвинени отсъствия, женитби в ранна възраст, несправяне с учебния материал, трудности в училищната адаптация, неуспешно справяне на учителите в ситуации на разделение на децата по етнически признак, социално-икономически статус и маргинализиране на някои ученици“, уточни Елка Сандева –Спасова – главен специалист „Етнически и интеграционни въпроси“ към община Благоевград.

Сред набелязаните от общината дейности за интеграция са срещи с родители на деца на 3 годишна възраст във връзка със записването им в предучилищни групи на детските градини, теренна работа със семействата на ромчета, на които предстои да постъпят в първи клас и помощ при избора на училище.
„Обмисляме варианти за стимулиране на детските градини и училищата, работещи активно по интеграцията на ромите. Идеята ни е да няма „цигански“ училища в Благоевград, а ромчетата да са разпределение във всички учебни заведения на територията на общината. Целта е класовете да са етнически смесени“, добави още Елка Сандева – Спасова.

В обсъждането днес в община Благоевград присъстваха и представители на Областна администрация, Регионален инспекторат по образование, Комисията за защита от дискриминация, директори на училища, детски градини и неправителствени организации.

Comments

comments