В Благоевград представиха днес Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г.

Заместник областният управител Асим Адемов и председателят на Института за подготовка на служители в международни организации – Людмил Ковачев представиха предварителния проект на Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г. Планът съдържа комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия.Той е изготвен от екипа на проект RePLAY (Областни планове за младежка трудова активност) с координатор Институтът за следдипломна квалификация към УНСС и партньори: Институт за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда “Подкрепа“, Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Областите Благоевград, Ловеч, Плевен, Хасково и Габрово са петте пилотни области, включени в проекта, който ще стартира през 2016 г. В основата на проекта стоят много възможности за превенция на младежката безработица като: насърчаване на младежки информационни кампании; ефективно взаимодействие с местните работодатели; осигуряване на стажантски позиции; организиране на курсове за предприемачи; активна подкрепа за развитие на всички форми на учене през целия живот; популяризиране на добри практики за обучение, които имат стимулиращ и мотивиращ ефект. На срещата присъстваха представители на Висши учебни заведения, училища и професионални гимназии от областта, Център за кариерно ориентиране към „Регионален инспекторат по образованието“ – Благоевград, Дирекция „Бюро по труда“ Благоевград, Обществен съвет Благоевград, Дирекция „Регионална служба по заетостта – Благоевград.

Comments

comments