Въздушните кабели са в процес на премахване и в Разлог

Извършва се принудително премахване на незаконен строеж в Разлог „Въздушни електронни съобщителни мрежи” по Заповед на РДНСК – Югозападен район. Принудителното премахване на въздушните кабели обхваща целия южен район на Разлог – от река „Бяла” до ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Христо Ботев”.
Предприетите дейности на Дирекцията за национален строителен контрол по премахване на съоръженията на телекомуникационните оператори в града стартира на 07.07.2015г и ще продължи до 20.07.2015г. Те се извършват в присъствието на служители на община Разлог и със съдействието на органите на Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Comments

comments