ВСС се оплака от Борисов за думите му по „Червеи” и присъдата срещу Цветанов

В специална Декларация Висшият съдебен съвет нарича недопустими „препоръки” публичните изказвания на премиера Бойко Борисов за предстоящото разследване на разработката „Червеи” и „внушаващи политически зависимости на съдебния състав, потвърдил на въззивна инстанция осъдителна присъда срещу бивш министър на вътрешните работи”.Зад това висшите магистрати виждат „уронване авторитета на съдебната власт”. Те припомнят за съществуващото в България по Конституция разделение на властите и призовават то да се спазва.

Прави впечатление обаче, че от декларацията, изпратена до медиите, не става ясно нито кой я е изпратил (лицето, което отговаря съдържанието да бъде вярно с оригинала), нито от кого е подписан въпросният документ. А това не са маловажни неща, тъй като в друга информация от същия неизвестен източник е допусната груба грешка, като името на оправдания бивш министър на отбраната Николай Цонев е сгрешено и той е записан като „Димитър Цонев”.

От стила на изпращаните до медиите документи на ВСС не е ясно и дали всички членове на съвета са подписали съответното писмо, или то е инициатива на някои от тях. Очевидно на висшите магистрати им трябва експерт по оформяне на документооборот.

Ето и целият текст на Декларацията:

По повод направените през изминалата седмица публични изявления на министър-председателя на Република България и на парламентарната група на ПП ГЕРБ, съдържащи недопустими „препоръки“ относно хода на предстоящо разследване, свързано с разработката „Червеи“ и внушаващи политически зависимости на съдебния състав, потвърдил на въззивна инстанция осъдителна присъда срещу бивш министър на вътрешните работи, Висшият съдебен съвет заявява, че подобно поведение грубо нарушава принципа на разделение на властите и несъмнено има за последица уронване авторитета на съдебната власт.

Неведнъж в подобни случаи сме декларирали, че такива изказвания в хода на висящи наказателни производства представляват явна форма на натиск и посегателство не само спрямо независимостта на прокурорите и съдиите, но и по отношение на конституционно установения правов ред в Република България.

Въпросите кои лица да бъдат привлечени към наказателна отговорност, за какви престъпления и каква наказателна репресия да бъде упражнена спрямо тях, са единствено от компетентността на органите на съдебната власт.

В условията на заявена обща държавническа воля и подкрепа за реформи не само в съдебната, но и в законодателната и изпълнителната власти, намираме че общественото насаждане на съмнения в независимостта и безпристрастността на българските магистрати, създава конфронтация между властите и не допринася за ефективния межуинституционален диалог.

Висшият съдебен съвет намира за нужно отново да напомни, че правовата държава и утвърждаването на върховенството на закона са общ ангажимент и отговорност на всички власти в Република България.

Comments

comments