ВСС отказа да разгледа искането на министър Божанов за съгласуване на системата за избор на членове на съвета

Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа да разгледа писмо на министъра на електронното управление Божидар Божанов, в което той настоява системата за избор на членове на ВСС да бъде съгласувана с неговото ведомство, както предвижда Законът за съдебната власт (ЗСВ).

Писмото на Божанов е изпратено в понеделник във ВСС. „Поискахме документи и среща, за да можем да я съгласуваме в спешен порядък, тъй като има избори за Съдийската колегия в събота. Целта е да проверим и потвърдим, че системата отговаря на добрите практики и не допуска манипулации, каквато логика четем в текста на чл. 360б от ЗСВ“, написа във Фейсбук профила си министърът на електронното управление.

Въпросната разпоредба гласи: „(1) Органите на съдебната власт използват информационни системи, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието и министъра на електронното управление.

(2) Органите на съдебната власт използват информационни системи, които отчитат единно време по реда на Закона за електронното управление“.

Министър Божанов уточнява още, че няма отговор от ВСС на писмото му, но: „Надявам се още днес това да се случи, за да можем до събота да дадем становище за системата и магистратите да са сигурни в резултатите от вота им“.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова внесе писмото на колегата си в заседанието на Пленума на ВСС днес. Първоначално кадровиците го включиха в дневния ред. Но се оказа, че към въпросната точка няма никакви материали. Боян Магдалинчев обясни, че не са приложени, защото първо трябвало да се види дали това писмо въобще ще бъде включено в дневния ред. Започна спор дали, кога и как да бъдат присъедини материалите, дали сред тях да е и резултатът от одита на системата, който не откри уязвимости и беше одобрен от ВСС на 31 март.

В един момент Огнян Дамянов предложи да се прегласува включването на писмото в дневния ред. И така след повторен вот точката беше отхвърлена като срещу това предложение гласуваха само председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков и Цветинка Пашкунова. На заседанието не присъстваха шефът на Върховния касационен съд Галина Захарова, главният прокурор Иван Гешев, Даниела Марчева, Олга Керелска, Драгомир Кояджиков и Гергана Мутафова. А Атанаска Дишева отсъства при това гласуване.

Резултатът от вота провокира Надежда Йорданова да заяви, че мнозинството е отхвърлило решение, което не му се е харесало, за да стигне до ситуация, която се харесва на същото това мнозинство.

В отговор на въпрос защо сега се иска съгласуване на системата за електронен избор на членове на ВСС, при положение че следователите вече упражниха това право, от Министерството на електронното управление отговориха за „Лекс“ следното: „Задължението за иницииране на съгласуване е на Висшия съдебен съвет. Министерството на електронното управление не е длъжно да следи сроковете и задълженията на органите на съдебната власт“.

Изменението в закона, според  което се иска съгласуване на информационните системи на ВСС с МЕУ е от февруари тази година. „В преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за електронното управление от 2022 г. не се урежда правоприемство на съгласуването на системи“, уточниха още от министерството във връзка с факта, че системата за гласуване за ВСС се използва от 2017 г.

Целта на съгласуването е да се гарантира законосъобразността и сигурността на вота. Именно заради кратките срокове, във вътрешните правила на МЕУ е предвиден експресен срок за съгласуване при необходимост, какъвто е случаят“, казват още от министерството.

Comments

comments