Всички 50 молби за ин витро процедури одобри Общински съвет- Благоевград

Всички постъпили молби в Община Благоевград за извършване на ин витро процедури бяха одобрени днес на редовна сесия на Общински съвет. 50 семейства ще имат възможността да се възползват от средствата, които благодарение на политиката на кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов за реализиране на повече процедури, за 2016 година са в размер на 200 000 лв. Средствата ще бъдат разделени, като всеки заявител ще получи по 4000 лева.В сравнение, за 2012 година, от нужните манипулации са се възползвали 9 семейства, а днес тази възможност имат всички 50, като продължават да се депозират молби в Общината.
Кандидатите за процедурите трябва да са семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Благоевград. В Правилника за работа на комисията за ин витро процедури на Община Благоевград е описано, че кандидатът – жител на община Благоевград, с непроменяна адресна регистрация от 3 години, получава одобрена финансова помощ до 5 000 лв. За кандидатстването няма краен срок, като документи се приемат целогодишно. При изчерпан ресурс за настоящата година, кандидатите автоматично се прехвърлят за следващата.
Необходимо е двойките да подадат молбата си в Деловодството на община Благоевград, откъдето могат да се снабдят и с необходимите приложения, които да попълнят. Те могат да бъдат намерени и на сайта на Община Благоевград – www.blgmun.com, в секция „Здравеопазване“, подсекция „Ин витро“. Личните данни на кандидата са конфиденциални. При предложението от кмета на общината д-р Атанас Камбитов към Общински съвет и в решението на Общински съвет кандидатите са вписани не по имена, а под „Заявител с Вх.№“. Те имат правото да кандидатстват един път в годината, т.е. ако през тази година опитите за ин витро оплождане са неуспешни, заявителите могат да кандидатстват отново през новата календарна година, когато е необходимо да подадат същите документи. Средствата не се получават лично от заявителите, а се превеждат на съответните клиники, спрямо представения остойностен план на лечение.

Comments

comments