Все по-малък процент от младите се интересуват от образование

През изминалата (2014г.) България отчита напредък единствено по една от целите на Националната стратегия за учене през целия живот. Това става ясно от приетия от правителството по-рано днес доклад за изпълнението на документ, съобщава bTV.
Подобрение има само по отношение на завършилите висше образование на 30-34 г. От 26.9% през 2012 г., две години по-късно те са 30.9%, но отново е далеч под средно за ЕС – 37.9%. Повече от пет пъти по-слаба от тази в останалите страни от евросъюза е и ангажираността на населението на 25-64 навършени години в образование и обучение. През 2014 г. е регистрирано даже влошаване в показателя „Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 години”. Вместо да намаляват, от 12.5% напусналите са станали 12.9% при цел за 2020 г. 11 на сто. Намаляват и завършилите в областите „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“ и „Архитектура и строителство“. Те трябва да са най-малко на 60% през 2020 г., но от 2011 г. насам делът им непрекъснато намалява и достига през учебната 2013/2014 г. малко над 45%.

Comments

comments