Всеки четвърти ученик у нас с родител гурбетчия

115 хил. са учениците между 5 -и и 11-и клас с поне един родител, който е отишъл на гурбет, сочат данни от проучване на „РискМонитор“, направено по поръчка на УНИЦЕФ.
Това всъщност са 26% от децата или всеки четвърти ученик между 5-и и 11-и клас. Тревожното е, че хлапетата оставени без родителски надзор имат по-нисък успех в училище, по-често повтарят класове, пият и пушат повече, разказа социоложката Петя Кабакчиева, цитирана от „Монитор“. „40% от тези деца са посещавали Детска педагогическа стая и боледуват повече от останалите“, коментира тя.
Проблемът при тези ученици е, че попечителството върху тях не е уредено и на практика те са лишени от основни права, свързани със защитата на здравето им и реакции при противообществени прояви.
Никак не са редки случаите, когато децата заминават при родителите си преди завършването на учебната година и се връщат след началото на следващата.
Независимо от това обаче те остават ученици на съответното училище по документи, защото заради делегираните бюджети, училищата са заинтересовани от задържането на децата.
Обучаващите се в гимназията, дългите отсъствия по време на учебната година, не се свързват непременно с миграцията на родителите, а с индивидуалния гурбет. Така например гимназисти от Шумен и Благоевград заминавали за по два месеца през зимата да секат елхи в горските стопанства на Испания, Италия и Белгия. Други пък напускат преди края на втория срок и се връщат след началото на следващата година, като работят през лятото в сферата на общественото хранене в Италия или пък на земеделието в Гърция.
Ето как при тази краткосрочна миграция децата надхвърлят в пъти официално разрешения брой отсъствия по уважителни причини. От една страна училищните ръководства не отразяват тези отсъствия поради делегираните бюджети, които им осигуряват средства за брой записани ученици. От друга страна обаче учителите и просветните инспектори толерират ученическия гурбет, заради самото дете, защото веднъж изключено от системата, нараства рискът то изобщо да не завърши средното си образование.

Comments

comments