ВиК- Кресна планира профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоар „Подината”, вижте кога

„В и К – Кресна” ЕООД – гр.Кресна
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
”Водоснабдяване и канализация Кресна” ЕООД – гр.Кресна уведомява своите потребители, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоар „Подината”, поради което подаването на вода ще бъде със силно завишена концентрация на хлор по вътрешната водопроводна мрежа на гр.Кресна, с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Горна Крушица за периода от 09.00 часа на 30.07.2021г./петък/ до 09.00 часа на 01.08.2021г./неделя/!
„В и К Кресна” ЕООД – гр.Кресна уведомява, че водата в периода на профилактиката, няма да бъде годна за питейни нужди!
От ръководството на „В и К Кресна” ЕООД!

Comments

comments