Швейцария отпуска 8 млн. франка за интеграция на ромите ни

Швейцария отпуска 8 млн. франка за интеграция на ромите в нашата страна. Швейцарският посланик Денис Кнобел и Ивайло Калфин подписаха споразумения с общините Бургас, Русе и Сливен по „Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“.
Изпълнители на проектите по споразумението ще бъдат общините.
„Всички наши сънародници трябва да бъдат включени в обществения живот, училище, ангажимент за професионална подготовка и работа, независимо от етническата им принадлежност“, заяви вицепремиерът Ивайло Калфин.
Швейцарският посланик Денис Кнобел каза, че от много години Швейцария отпуска средства за програми с работа с уязвими групи на Балканите, не само в България, но и в Сърбия, Македония, Румъния.
„Този ангажимент към малцинствата е важен за нас, затова се фокусираме над ромската общност и в България. Отпуснатият бюджет по тази програма, е близо 8 млн. франка“, обяви Кнобел.
Той споделя разбирането си, че ромските групи страдат от няколко форми на социално изключване, които са взаимно свързани – недобро образование, бедност, лоши здравни услуги.
Проектът е фокусиран върху децата и жените, които са най-силно уязвимият елемент от ромската общност.
„Искаме да инвестираме върху бъдещите поколения, като осигурим достъп до начално образование и основни здравни услуги“, съобщи още посланикът на Швейцария у нас.
Общините ще инвестират средствата в нови детски градини, ясли и здравни кабинети.

Comments

comments