EK: България и още четири държави от ЕС не се съобразяват с правилата относно придобиването на земеделска земя

Европейската комисия официално настоя България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да изменят законодателството си във връзка с придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и правото на свободно установяване, съобщиха от пресцентъра на Представителство на ЕК в България, предаде Фокус.
Към настоящия момент в националните законодателства на тези пет държави действат разпоредби, които според Комисията представляват ограничение на свободното движение на капитали и на правото на свободно установяване. Това води до опасения, че възпрепятства трансграничните инвестиции. Част от ограниченията може да бъдат са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или обслужват цели в областта на планирането и цели на политиката за селските райони; въпреки това, за да бъдат законово регламентирани, те трябва да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС.
Днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не успеят да приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в рамките на два месеца.

Comments

comments