ВАС с окончателно решение: Кооперацията на старата автогара в Благоевград е законна

 

Върховен административен съд узакони кооперацията на мястото на бившата автогара в центъра на Благоевград, известна като „Кончето“.

С Решение № 11372от миналия месец Второ отделение на ВАС с председател Галина Солакова отмени решението на Административен съд – Благоевград от 17 август 2020 г., обявило за нищожна заповедта от 13.07.2016 г. на бившия заместник-кмет по строителството и сигурността на община Благоевград Янко Янков, с която бе одобрен план за регулация на имота под сградата. Така на практика заповедта на Янков остава валидна и без право на обжалване кооперацията придобива статут на напълно редовна.

Производството по делото във ВАС бе образувано по три касационни жалби, подадени от община Благоевград, фирма “Стройинвестконсулт 2013” ЕООД – София и санданската “Аромати-1” ЕООД на Валентин Харисков, купила вече помещение в сградата.

Според върховните магистрати заповедта на Я. Янков е била издадена правомерно, защото още на 8 февруари 2016 г. той е бил упълномощен от тогавашния кмет Атанас Камбитов да изпълнява правомощията му по ЗУТ. Освен това ВАС е на мнение, че въпросната заповед „не страда от радикални, тежки и основни недостатъци, които да изискват прогласяване на нищожността й“, а и изменението на ПУП-ПР, каквото е одобрено с нея, е допустимо по ЗУТ.

Сагата около имота тръгна от заповедта на Янков за одобрение на две УПИ върху частен имот с придадени към него незаконно 184 кв.м публична общинска собственост, при липса на задължителното решение на общинския Експертен съвет по устройство на територията.

Сделката привлече общественото внимание и след разкритията, че тогавашният зам. кмет на Благоевград Я. Янков между 2009 г. и 2012 г. е бил собственик на „Строителство и саниране инженеринг консулт” ЕООД, която през 2016 г. купи основния имот от 837 кв.м в района на бившата автогара и още същата година го увеличи на 1021кв м, прибавяйки 184 кв.м общински терен, без да има решение на ОбС за промяна на тази земя от публична общинска собственост в частна общинска собственост.  Оказа се, че Я. Янков е бил и управител до 2015 г. на „Стройинвестконсулт“ ЕООД, която построи сградата.

Припомняме, че първите, подали сигнали срещу кооперацията, бяха бившият лидер на ПП „Партия на зелените“ в местния парламент Андон Тодоров и ексглавният архитект Васил Тинчев. От сезираните институции реагира Окръжна прокуратура, която заведе делото в АС – Благоевград с искане заповедта на Янков да бъде прогласена за нищожна, както и РДНСК, която потвърди незаконното строителство върху общински  имоти. Наложи се половин година след като новият зам. кмет по строителството инж. Е. Тунева бе обявила пред ОбС, че сградата не е незаконна, да смени мнението си на 180 градуса и да издаде заповед до „Стройинвестконсулт 2013” сами да я съборят. Фирмата обаче стратегически забави изпълнението на заповедта и 5 г. след началото на сагата дочака решението на ВАС, което е окончателно – кооперацията е законна.

 

 

 

 

 

Източник: struma.bg

Comments

comments