БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В 21. В. ПОСТИЖЕНИЯТА НА НБУ И АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ В ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО

Американски университет в България и Нов български университет организират съвместна научна конференция на тема „Българските университети в 21. В. Постиженията на НБУ и Американския университет в България в трансформацията на обществото.

Конференцията ще се проведе на 1 октомври 2016 г. от 10:00 ч. в Нов български университет, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“.

Модератор на конференцията е проф. д-р Людмил Георгиев от НБУ. Участие с доклади ще вземат Ректора на НБУ проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ, д-р Емилия Занкина, зам.-ректор на АУБГ, доц. д-р Божидар Данев, БСК, проф. Сергей Игнатов, ДИН, НБУ, доц. д-р Веселин Методиев, НБУ, проф. Михаил Неделчев, НБУ, д-р Милена Николова, АУБГ и проф. д-р Христо Тодоров, НБУ.

ПРОГРАМА

10 – 10.10 ч. – откриване на конференцията и приветствие на Ректора

10.10 – 10.30 ч.: Университетът на ХХI век – нови алтернативи на съществуващото висше образование в България. – проф. д-р Христо Тодоров, НБУ

10.30 – 10.50 ч.: НБУ – нови стандарти в университетското образование – проф. д-р Пламен Бочков, НБУ

10.50 – 11.10 ч.: Моделът „Liberal Arts“: предимстава и приложимост в съвременния контекст -⁠ опитът на Американския университет в България“ – д-р Емилия Занкина, АУБГ

11.10 – 11.30 ч.: Висшето образование и бизнесът – възможности на взаимодействието – доц. д-р Божидар Данев, БСК

11.30 – 11.45 ч. – Кафе пауза

11.45 – 12.05 ч.: Социално отговорният университет -⁠ партньор на бизнеса: как връзката с бизнеса увеличава ролята на академичната институция в обществото – д-р Милена Николова, АУБГ

12.05 – 12.25 ч.: Университетското предприемачество – гаранция за пълноценност на академичната автономия – проф. Сергей Игнатов, ДИН, НБУ

12.25 – 12.45 ч.: Университетът и обществото – доц. д-р Веселин Методиев, НБУ

12.45 – 13.05 ч.: Създаване на академични и междуакадемични общности – условие за толерантност и развитие – проф. Михаил Неделчев, НБУ

13.05 – 13.45 ч. – Дискусия

13.45 ч. – Закриване на конференцията

Comments

comments