Българските младежи – най-мързеливите в Европа

Младите хора у нас са сред най-мързеливите в цяла Европа. Изобщо увеличаването на броя на младите в ЕС на възраст 15-24 години варира от 32,6 на сто в Холандия и 38 на сто в Дания – до близо 73 процента в България и Италия, отчита анализ на Евростат за пазара на труда в ЕС през 2014 г.
Около 58 процента от мъжете и жените в тази възрастова група, или с други думи казано 32,4 млн. души в ЕС, са били икономически неактивни през посочения период, отчита анализът.
Все пак никак не бива да се пренебрегва фактът, че в тази възрастова група хората повече предпочитат да се образоват, отколкото да работят.
Икономически неактивните млади европейци в по-голяма степен са били от женски пол – около 16,6 милиона, а мъжете са били 15,8 милиона, отчита Евростат. Около 28 милиона от младите европейци на възраст 15-24 години въобще не се интересуват да работят. Други около 2 милиона желаят да работят, но не търсят работа. А останалите – желаят да работят, но не веднага.
Според официална инфорамция изложена от НСИ в края на 2014 г. у нас е имало малко над 718 хиляди млади хора във възрастовата категория 15-24 години. От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 хиляди момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 хиляди. По най-груби сметки това означава, че близо половин милион млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование – нито учат, нито работят.
Експерти отчитат също, че на европейско ниво съотношението между цялостното ниво на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 години е било 3 към 1, тоест един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен. В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, тоест един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен.

Comments

comments