България продължава да бъде сред най-неконкурентните държави, по-назад от нас в Европа са само Хърватия и Украйна

България остава сред най-неконкурентоспособните държави, като с по-ниски показатели в Европа са само Хърватия и Украйна.
Това са изводи, базирани на резултатите за България, отразени в Годишника на световната конкурентоспособност за 2015 г. на Института за развитие на управлението в Швейцария, представени от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИР).
Профилът на българската конкурентоспособност сочи, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015 г., но и с нивата от 2010 г. насам.
В настоящата година България заема 55-о място сред 61 страни, докато през 2014 г. се е класирала на 56-о, се посочва в прессъобщението на Центъра.
България изостава от най-доброто си постижение – 38-мо място през 2009 г., което е признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и осъществят последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността, коментират от ЦИР.

Comments

comments