България последна по предприемачи в Европа- потенциалът на страната ни е неизползван

България е на последно място по брой предприемачи в Европа. По-малко от 5% от възрастното население в страната е стартирало или планира да стартира нов бизнес. Това показва Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015 г.

Изследването включва 62 страни, от които 23 са членки на ЕС, и събира първични данни от 200 000 възрастни (18-64 г.) и близо 4 000 експерти в сферата. България за пръв път присъства в доклада.
Причините за ниското ниво на предприемачество, което се отчита у нас, е страхът от провал. България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Р. Македония, Ирландия и Германия – 33.3%. Според изследването страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството. На същото ниво като нас по този показател е и Холандия.

Comments

comments