България закрива още 41 общински депа до края на октовмри

До 16 юли 2009 г. България трябваше да сложи край на експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство. Процесът по прекратяване на експлоатацията им е в пряка зависимост с изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), които се финансират основно от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013″. Забавянето на осъществяването на новите депа се корени поради следните няколко причини: спиране на плащанията по ОПОС, несъгласие от населението по местонахождение на съоръженията за третиране на отпадъци и на дългите съдебни процедури по обжалване на стъпките по изграждането им, както и от забавяне на общините при подготовка и изпълнение на проектите за РСУО, съобщават от МОСВ.
След като бяха възстановени плащанията и на всички усилия, само от началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 5 регионални системи в Бургас, Малко Търново, Видин, Габрово и Добрич, с което се преустановява експлоатация на 25 общински депа. До месец октомври тази година ще бъдат закрити още 41 общински депа, неотговарящи на изискванията на европейското законодателство с въвеждането в експлоатация на новоизградени депа в регионите Велико Търново, Левски, Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и Костенец. С постигането на тази цел, управлението на страната ни ще гарантира пред ЕК и СЕС способността си да изпълни поетите ангажименти в хода на наказателната процедура до сега и ще предотврати евентуални по-нататъшни негативни последици за България.

Comments

comments