България е с най-висок ръст на държавния дълг в Европейския съюз

В края на първото тримесечие държавният дълг (като процент от БВП) в Еврозоната възлиза на 92,9%, като отбелязва 0,2% ръст спрямо предходното тримесечие, това пише сайтът „Economy“. Дългът в ЕС е 88,2%, като се е увеличил с 1,3%. На годишна база ръстът е съответно 1 и 2%, показват данните на европейската статистическа служба Евростат.
В края на първото тримесечие страните с най-висок дял на държавния дълг са Гърция (168,8%), Италия (135,1%) и Португалия (129,6%). Най-нисък дял има в Естония (10,5%), Люксембург (21,6%) и България (29,6%).
В сравнение с предходното тримесечие дългът се е увеличил в 15 страни-членки, а в 12 е намалял. Най-висок ръст се отчита в Белгия (+4,5%), Италия (+3%) и Хърватия (+2,6%). България се нарежда на 4-то място с 2% увеличение на дълга. Най-голям спад на държавния дълг има в Гърция (-8,3%), Латвия (-5,1%) и Литва (-2,7%).
На годишна база, обаче, най-висок ръст в показателя има при България. Спрямо първото тримесечие на 2014 той се е увеличил с 10%. Следват Хърватия (+6,2%) и Словения (+4,8%). В същото време най-голям спад на дълга има в Гърция (-5,5%) и Унгария (-4,7%)

Comments

comments