България е сред най-бързо развиващите се новатори на Европейския съюз

България е сред най-бързо растящите иноватори в рамките на Европейския съюз. В последния „Сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2015“, публикуван от Европейската комисия /ЕК/, страната ни се нарежда до Малта, Латвия, Ирландия, Великобритания и Полша – страните, които отчитат най-бърз темп на нарастване на иновациите в ЕС.
Сравнителният анализ на иновациите в Съюза представлява сравнителна оценка на ефективността на научните изследвания и иновациите на държавите-членки на ЕС. Той обхваща цялата система за иновации, като отчита способността за правене на нововъведения както на публичния, така и на частния сектор. Сравнителният анализ отчита общо 25 различни показателя, които включват външните условия за иновации, нивото на собствената иновационна дейност на предприятията и как това води до ползи за икономиката като цяло. В допълнение към държавите-членки на ЕС, сравнителният анализ обхваща Сърбия, Македония, Турция, Исландия, Норвегия и Швейцария. По по-ограничен брой показатели, налични в международен план, той обхваща също Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Русия, Южна Африка, Южна Корея и САЩ, пише Economy.bg
Най-големият иноватор в Европа е Швеция, следвана от Дания, Финландия и Германия. Нидерландия е държавата лидер по отношение на висши училища на световно ниво, Естония е лидер във финансовата рамка и условия, Германия е лидер по компании, които инвестират в иновации, Белгия в иновативните мрежи и сътрудничества, а Ирландия е лидер по иновации при малките и средни предприятия. В световен мащаб САЩ, Япония и Южна Корея продължават да са пред ЕС.

Comments

comments