България е на 49 позиция в класация за качеството на живот на възрастните хора

Help Age International отчете резултатите от годишната си класация Global AgeWatch Idex. Тя обхваща 96 страни по това до каква степен подкрепят по-възрастните хора. Подредбата се определя от четири важни показателя: доход, здраве, дееспособност и благоприятна среда. 98 държави не могат да бъдат добавени към индекса заради липсващи данни, но за сметка на това той обхваща 91% от възрастното население на Земята.
Изнесената информация от тазгодишното издание сочат, че през 2015 901 млн. души по света са на възраст 60 и повече навършени години. Това са 12,3% от населението на Земята. Анализите на Help Age International показват, че през 2030 тези хора ще са 1,402 млрд. (16,5%), а през 2050 – 2,092 млрд. души или 21,5% от населението на планетата. В същото време броят на държавите със застаряващо и свръхзастаряващо население се увеличава безпрецедентно.
България заема 49-а позиция в индекса, което е в средата на класацията. От Източна Европа най-голям дял възрастни хора, като част от населението има именно у нас (26,9%), а най-малко са те в Армения (16,3%).
До 2050 всичките 20 държави в този регион ще имат над 30% население на възраст 60 и повече навършени години. При разбивката на индекса на неговите съставни части България се класира по следния начин: доходи – 46, здраве – 68, дееспособност – 27 и благоприятна среда – 69. Прогнозите за страната ни предвиждат през 2030 населението на 60 и повече години у нас да е 30,1%, а през 2050 – 36,4%. За сравнение в момента 26,9% от населението на страната е в тази възрастова група.

Comments

comments