България дава 150 хил. евро за бежанци

България ще направи доброволни вноски към Световната продоволствена програма и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) за осигуряване на прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и достъпа до образование на сирийските деца, съобщиха от правителствената информационна служба.

Вноските ще бъдат обявени от министър-председателя в качеството му на ръководител на българската делегация на Международната конференция на високо равнище, която ще се проведе на 4 февруари в Лондон.
България поема ангажимент да предостави общо 150 000 евро, от които 100 000 евро чрез СПП и 50 000 евро чрез УНИЦЕФ за справедливия достъп до качествено образование на вътрешно разселените и/или деца извън училище. До момента страната ни е участвала с финансов принос във всички донорски конференции за Сирия, които се провеждат ежегодно.

Comments

comments