Българите се топят с около 50 хил. на година

Населението на страната продължава да намалява и застарява през 2015 г. Това показват данните на Националния статистически институт за демографските процеси през миналата година.

Към края на 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0,7%. Мъжете са 3 477 177 (48,6%), а жените – 3 676 607 (51,4%), или на 1000 мъже се падат 1057 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. Той е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,7%, а на мъжете – 17%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Comments

comments