Българите по-често пътуват в чужбина, а посещенията от чужбина у нас намаляват

Визитите на български граждани в чужбина през април 2015 г. са с 14.1% повече от регистрираните през април 2014 г., отчете Националният статистически институт (НСИ).
Само за една година значително са се увеличили пътуванията до Белгия – с 60.1%, до Великобритания – с 54.8%, до Австрия – с 39.5% и до Чехия – с 37.1%.
С 25% до 30% повече българи са посетили Франция, Гърция, Италия, Германия. А във страни като Русия, Сърбия, Румъния и Македония ръстът на посещенията е слаб – от 2% до 4%.
Най-голям от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2015 г. са били с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 41.8%.
С цел екскурзия или почивка извън страната са пътували 30.1%, а пътуванията със служебна цел са 27.9%. В сравнение с април 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията със служебна цел и с цел почивка и екскурзия – съответно с 28.8 и 27.3%, отчита НСИ.
Българите най-често по служба пътуват към Белгия (62.5%) и към Чехия (64.3%), а с чел екскурзия или почивка – към Италия (40%) и Испания (38.1%).
Данните показват, че паралелно посещенията на чужденци в България са намалели през април 2015 спрямо април 2014 г. с 3.7%.
Има ръст на посещенията с цел гостуване или обучение, както и на тези със служебна цел – съответно с 10.8 и 5.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 5.9%.
От общия брой чужденци, посетили България през април 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 54.4%, или с 1.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония – с 29.7%.

Comments

comments