Броят на браковете у нас и в Европа продължава да спада

През последните 55 години броят на сключените бракове в нашата страна е намалял близо три пъти. Това сочи анализ на Евростат за браковете и разводите в Европейския съюз.
Ако през 1960 г. у нас на всеки 1000 души са се падали по девет брака, то през 2013 г. те са спаднали до едва три.
Според данните на НСИ през 2013 г. у нас е имало малко над 21 000 брака и 10 908 развода.
България заема първото място и в класацията на извънбрачни деца в ЕС – те са 59,1 на сто от всички живородени. По информация на националната статистика през миналата година у нас са се родили малко над 67 000 деца, като 27 000 са били от семейства в брак, а останалите 40 000 – извънбрачни.
Анализът на Евростат показва, че страните с най-висок коефициент на бракове на 1000 души са Литва – 6,9 брака, Кипър – 6,4 и Малта – 6,1.
В дъното по брой на сключените бракове, освен България, са Словения и Португалия – по 3 брака на 1000 души, както и Люксембург и Италия – 3,2 брака.
Най-висок е делът на разводите в Дания, Литва и Латвия – по 3,4 на 1000 души. За България този показател е 1,5 на хиляда души.
Като цяло в ЕС през този период е имало около 2 милиона сключени брака и около 980 хиляди развода, отчита анализът.
Висок коефициент на извънбрачни деца, освен в България, е отбелязан още в Естония и Словения – 58 на сто от всички раждания, Франция – 56%, Швеция – 54% и Белгия – 52 на сто.
Най-нисък е процентът на извънбрачните раждания в Гърция – 7 на сто и Хърватия – 16%.

Comments

comments