Броиха гласовете за общински съветници в Сандански в 3 секционни комисии

В Административен съд – Благоевград бе извършено преброяване на бюлетините за общински съветници в три секционни избирателни комисии в Сандански. Чувалите с избирателни книжа в СИК № 17, 26 и 32 бяха отворени на вчерашното заседание след приемане на заключението на вещото лице доц. Камбурова, на което бяха поставени допълнителни задачи при съдебно-техническата експертиза на записите от видеонаблюдението. Доц. Камбурова потвърди, че при допълнителното обследване на записа в СИК № 32 се вижда, че при сортирането на бюлетините мъж пише нещо върху бюлетините, без да е ясно какво. В тази секция са обявени около 50 бюлетини за недействителни. В СИК № 26 невалидните бюлетини са 66, които били празни и с кръгчета в полето за гласуване. В СИК № 17 на видеозаписа се вижда, че 48 бюлетини са недействителни, а в официалния протокол е вписана само 1.

Констатациите на вещото лице дадоха основания на адвокатите на жалбоподателите да поискат съдебно-математическа експертиза и преброяване на бюлетините в още три допълнителни секции освен в трите, в които бяха проверени видеозаписите, с мотива за съществено разминаване в първоначалните резултати и сканираните, като настояха да бъдат разгледани черновите.

Председателят на ОИК – Сандански Диана Башлиева заяви, че черновите не са документ по Изборния кодекс, и определи искането като неоснователно, но не възрази срещу съдебна ревизия на изборните книжа в трите секции, които бяха осигурени с чувалите съгласно разпореждане на съдия Ваня Вълкадинова от предходното заседание.

Становището на председателя на ОИК – Сандански бе подкрепено от общинския съветник Явор Аргиров, който присъства на делото като заинтересована страна. Съдия Вълкадинова отхвърли изцяло като неоснователни новите искания на адвокатите и допусна проверка само на недействителните гласове в СИК № 17 и № 32, а в СИК № 26 – на действителните и недействителните.

Припомняме, че делото по оспорване на избора за общински съветници в Сандански е образувано по 3 жалби. Първата е от Христо Гушков – представляващ местна коалиция „Бъдеще за родината“ („Български възход“), и Ивайло Янев – представляващ ПП „Евророма”, в която се оспорва Решение № 218-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Сандански в частта му, в която е определена общинската избирателна квота и са разпределени мандатите за общински съветници между партиите, коалициите и местните коалиции, участвали на произведения избор за общински съветници на 29.10.2023 година в община Сандански.

Втората жалба е на партия „Ред, законност, справедливост“, в която се навеждат доводи за съществени нарушения на изборния процес, от които е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите, поради което се иска отмяна на оспореното решение за избор на ОбС – Сандански.

Третата жалба е на кандидатите за общински съветници от ВМРО- БНД Борислав Миталов, Димитрина Гаджева и Илиян Панчев.

 

 

 

 

 

 

Източник: struma.bg

Comments

comments