Боен празник на 14-ти Македонски пехотен полк – 30 юни

Четиринадесети пехотен македонски полк е български полк взел участие в Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата (1913), Първата световна война (1915 – 1918) и Втора световна война (1941 – 1945).
Четиринадесети пехотен македонски полк е формиран в Радомир под името Четиринадесети пеши македонски полк с указ №11 от 19 януари 1889 година. В състава му влизат 2-ра и 3-а дружини на Тринадесети пеши рилски полк.На 19 октомври 1891 г. княз Фердинанд I дарява формени знамена на две от дружините.
През Балканската война, в състава на Седма пехотна рилска дивизия преминава турската граница при поста Дамянци и завзема Царево село, Стамер, Кочани, връх Керезли и Градец.
В Междусъюзническата война (1913) води боеве при Райчани, Лепопелци, Върбица, Долани, Каменица, височината Лишка махала, Габрово.
Полкът взема участие в Първата световна война (1915 – 1918) в състава на 2-ра бригада от 7-а пехотна рилска дивизия.През 1915 г. участва в овладяване на Калиманското поле и Чеган планина, височините при станция Удово, Пирава, Терзели, Калково, боевете при селата Каяли, Мемешли и Орманли, Злешево, Висок камък и Фурка. През 1916 г. воюва при Еникьой и Горно Караджово, през 1917 г. – при Долна Джумая и през 1918 г. при селата Конопище, Долна Бошава и Чемерско.
На 15 април 1917 от четвъртите дружини на 13-и пехотен рилски, 14-и пехотен македонски и 26-и пехотен пернишки полк се формира 84-и пехотен полк.На 23 и 24 юни 1917 година в редиците на 3-а , 7-а и 8-а рота се разразява бунт против войната, поради което 258 чинове от полка са осъдени от 7-ми дивизионен полеви военен съд.
Знамето на полка е наградено с Възпоменателни медали за войните 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.
На 1 декември 1920 година съгласно предписание №6129 от 18 ноември 1920 в изпълнение на клаузите на Ньойския мирен договор полкът е реорганизиран в 14-а пехотна македонска дружина. През 1928 година полкът е отново формиран от частите на 14-а пехотна македонска дружина и 6-а петричка жандармерийска дружина, част е от състава на 7-а пехотна рилска дивизия, но до 1938 година носи явното название дружина.
лед влизането на страната във Втората световна война, още през април 1941 г. полкът заминава за Струмица, където остава до юни 1942 г., след което до април 1943 г. е в Прокупле. От април до септември 1944 г. е на Халкидическия полуостров при с. Неа Триглия. Взема участие в първата фаза на заключителният етап на войната, като води военни действия при Ново Комаряне, Байково, Червените сипеи.
По времето когато полкът е на фронта в мирновременния му гарнизон се формира 14-а допълваща дружина, към която се числи и Горноджумайската и Светиврачката гвардейска дружина, както и 4-а, 5-а и 6-а гранична рота.

Comments

comments