Близо 80 млн. лева получават Благоевград, Гоце Делчев и Петрич по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Близо 80 млн. лв. е общият индикативен размер на средствата, които трите общини – Благоевград, Гоце Делчев и Петрич, могат да получат за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Това става ясно от публикувания проект на Насоки за кандидатстване по процедурата, публикуван за обществено обсъждане от Управляващия орган на програмата. Само тези три града на територията на Благоевградска област попадат от 1-во до 3-то йерархично ниво и ще получат безвъзмездна финансова помощ като конкретни бенефициенти за реализация на мерки, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.
За изпълнението на своя Интегриран план за градско възстановяване и развитие областният център на Пиринско – Благоевград, ще получи близо 44 млн. лв., сочи публикуваният проект на Насоки Другите два града – Гоце Делчев и Петрич, ще получат съответно 19 млн. лв. и 17 млн. лв. за своите Интегрирани планове.
Безвъзмездната финансова помощ за бенефициентите по процедурата е в размер на 95%, но за да могат да ги усвоят в пълния им размер, общинските администрации ще трябва до постигнат определен етап на изпълнение до средата на месец юни 2018 г.
В Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие всяка една от трите общини е заложила мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради, подобряване на средата на живот чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, възстановяване на зоните за икономическо развитие, доразвиване на социалните услуги и инфраструктура, инвестиции в общинската образователна инфраструктура и създаване на ефективен, бърз и екологичен градски транспорт.

Comments

comments