Благоевградска област с ръст от 9% в усвояването на евросредства

За първите 5 месеца на 2015 г. Благоевградска област отчита ръст от 9% в усвояването на евросредства. Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България и бяха изнесени на пресконференция на Областен информационен център – Благоевград днес.
В региона през предходния програмен период са сключени 407 договора по различни проекти. Договорените средства по тези договори са за над 1 млрд. лева, от които БФП възлиза на 94%. Най-много средства от структурните и кохезионния фонд в региона са договорени на територията на община Благоевград – в размер на близо 120 млн. лв.
Сред първенците по усвояване на средства в региона е община Банско, където само за проекта за водния цикъл кметска администрация е успяла да договори над 88 млн. лв. От гледна точка на брой проекти най-много се изпълняват на територията на община Благоевград – 99, следвана от Петрич – 59, Гоце Делчев – 48, Сандански с 39 проекта и Разлог с 25 и т.н. Най-много проекти на територията на Благоевградска област – 171, са изпълнявани по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Бизнесът в Пиринско също е бил доста активен през предходния програмен период – 93 са проектите по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Третото място по брой договори е за ОП „Регионално развитие“ със 70 проекта. В парично изражение, най-много средства за региона са договорени по ОП „Транспорт“ за Лотове 1,2 и 4 на АМ „Струма“.

Comments

comments