Благоевградска област е она 6-о място по брой на населението в България (общо 315 577 души)

Към 31 декември 2014 г. населението на област Благоевград е 315 577 души, което с други думи в проценти измерени е 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2013 г. населението на областта през 2014 г. намалява с 2 533 души, или с 0.8%, съобщиха от статистиката. Мъжете са 154 280 (48.9%), а жените – 161 297 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 55 100, или 17.5% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението през 2014 г. в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.1 процентни пункта.

Comments

comments