Благовградските общински съветници не упълнопощиха кметът Камбитов да участва в общото събрание на Асоциацията по ВиК

IMG_0671

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, местните парламентаристи не приеха с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“, предложението залегнало като единствена точка в дневния ред. С приетото решение, на кметът на общината, д-р Атанас Камбитов, не се дава съгласие и не се упълномощава да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.
От състоялите се дебати в залата стана ясно, че в инвестиционната програма на Асоциацията по ВиК за община Благоевград са предвидени както следва:
– за ремонт и реконструкция на ВиК мрежа- 318 хиляди лева;
– за поддръжка и ремонт на пречиствателна станция за питейна вода- 104 хиляди лева;
– за ремонт и реконструкция на ВиК съоръжения- 54 хиляди лева;
– за пречистване на отпадъчни води- 134 хиляди лева.
Преди гласуването на основното предложение не бе прието и предложението на общинския съветник Гергана Янчева, да се упълномощи кметът Камбитов да гласува по точка I.4. и I.5 от предстоящото заседание с „ въздържал се“ . Тези точки касаят одобряване на предложената от „ВиК“ ЕООД – Благоевград Обобщена и Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, които да гарантират поетапно изпълнение на задължителното ниво на инвестициите за целия срок на договора, сключен между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

Comments

comments