Бизнесът протяга ръка към хората от социалните центрове в Симитли

В Симитли работодатели обмислят вариант за осигуряване на заетост, в обем натовареност, трудова специфика и месторабота за лица от „Защитено жилище за лица с психични разстройства”. Социалният център е един от най-новите, разкрити с грижа за хората в неравностойно положение в Симитли, който се реализира със средства по проект „Животът е в нашите ръце”. Съпътстващите изпълнението дейности на този проект срещна работодатели, представители на социалните институции, местната власт, представители на неправителствените организации в Симитли на кръгла маса в Симитли.

От холандската фабрика за производство на шлюзове „KWT Constructions” в Симитли декларираха готовност за осигуряване на заетост за лица от Защитеното жилище. От фирмата увериха, че ще направят предложение за наемане на работа на лица от жилището, която да отговаря на възможностите им. По време на дискусията бяха коментирани важни въпроси за интеграцията на хората от защитеното жилище и най- вече за тяхната трудова заетост. „Целта на проекта е да подобри качеството на живот на хората в защитени жилища в среда близка до семейна. Резултатите, които искаме да постигнем, са да подобрим качеството на живот, промяна в обществените нагласи”, коментира ръководителят на проекта Маруся Филатова.

На кръглата маса присъстваха експерти на централно, регионално и местно ниво от „Социално подпомагане”, представители от Сдружението на Югозападните общини, Областна администрация – Благоевград, Дирекция „Бюро по труда”.

В насока интегриране на хората в неравностойно положение заедно с експерти дискутираха и медици, представители на неправителствени организации, кметове на кметства, общински съветници от община Симитли, интерес проявиха и от Фондация „Мисия без граници”. „Кръглата маса” даде нови надежди за подобряване качеството на живот на хората от защитеното жилище, са социалната им интеграция живота и интеграцията на хората, които живеят в защитеното жилище, с идея скоро всички нови предложения и амбиции да станат реалност.

В изпълнение на проект „Животът е в нашите ръце” от 15-ти юли се предоставя новата социалната услуга – Защитено жилище, при капацитет 10 потребители – лица с психични разстройства, над 18-годишна възраст в общността, чакащи настаняване в специализирана институция.

Comments

comments