Безработните 26,4% по-малко в сравнение с 2014 г.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 261.0 хил., а коефициентът на безработица – 7.9%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а коефициентът на безработица – с 2.7 процентни пункта, сочи докладът на НСИ за 2015 г.
През посочения период коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но стойността му се запазва по-висока при мъжете – 8.0%, в сравнение с тази при жените – 7.6%. От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2015 г. 142.4 хил. (54.5%) са мъже и 118.7 хил. (45.5%) – жени. От всички безработни 13.9% са с висше образование, 52.0% – със средно, и 34.1% – с основно и по-ниско образование.

Comments

comments