Безплатни консултации и проекти за младите фермери

Националната служба за съвети в земеделието вече разработва безплатно проекти на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщи агроминистерството.
Младите фермери ще получават консултации във всеки един от офисите на службата в страната.
Ето какво включват те: безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране на бизнес плана и развитието на стопанството, безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.
От началото на годината службата организира изнесени приемни и съвместни информационни дейности с научните институти с цел да се разшири и улесни достъпът на фермерите до актуална експертна информация и консултации за кандидатстване по други мерки от ПРСР 2014-2020 г.
Националната служба за съвети в земеделието е изготвила досега над 4 400 проекта на млади земеделски стопани по мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери“ в рамките на ПРСР 2007-2013 г. С помощта на експертите от териториалните областни офиси на службата през предходния програмен период успешно са изготвени над 16 800 проекта и заявления за подпомагане по различни мерки от Програмата.
Вчера стана ясно, че документи по мярката за младите фермери ще започнат да се приемат към края на юни, като приемът ще продължи до края на юли.

Comments

comments