Банско и Разлог с газопроводна мрежа

газопровод

Държавната газопреносна компания „Булгартрансгаз“ публикува едновременно три обявления за старт на обществени поръчки за изграждане на три преносни газопровода в България. Общата дължина на тръбите ще бъде 122 км и те ще свържат общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа.

За изграждането на връзките възложителят възнамерява да използва безвъзмездна финансова помощ, предоставена от „Международен фонд Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие и свои собствени финансови средства. Общият бюджет на проекта е 21.8 млн. евро, от които 50% ще бъдат финансирани от МФК и 50% от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Поръчката ще започне в последното тримесечие на 2018 г. Изпълнението на договорите се очаква да завърши в рамките на 20 календарни месеца (до 4 февруари 2019 г.), последвани от период за констатиране на дефекти, става ясно от обявлението.

Договорите, финансирани от МФК ще се обект на Правилата и политиките за обществени поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за фирми от всички страни.

За проекта е необходима доставка на стоки,  работи и услуги, а именно:

Преносен газопровод до Свищов – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, автоматична газорегулираща станция (АГРС) до гр. Свищов и прилежащи съоръжения.

Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, АГРС до гр. Панагюрище,  АГРС до гр. Пирдоп и прилежащи съоръжения.

Преносен газопровод до Банско и Разлог – доставка на материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод високо налягане, АГРС до гр. Банско,  АГРС до гр. Разлог и прилежащи съоръжения.

В рамките на Грантовото споразумение беше сключен договор за консултантски услуги за проектиране и подпомагане на Групата за управление на проекти (ГУП).

economic

Comments

comments