АУБ и НБУ организираха пресконференция по случай 25-годишния си юбилей

На 17. септември (събота) от 11 ч. в заседателната зала на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе обща пресконференция на Нов български университет и Американски университет в България. Събитието е част от богатите програми, организирани по повод 25-годишния юбилей на двете институции.

На конференцията взеха участие проф. д-р Пламен Бочков, ректор на Нов български университет и г-н Страци Кулински, президент на АУБ.

Проф. Бочков посвети отбелязването на юбилея на проф. Богдан Богданов – основател и президент на НБУ, който Университетът наскоро загуби.

Акценти в словата на ръководителите бяха моменти от историите на двете висши учебни заведения, изпълнени както с предизвикателства, така и със значими постижения. 25 години двата университета допринасят с дейността си за напредъка и развитието на образованието в България. Предлагат на студентите си достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, както и възможност за провеждане на научни изследвания по международни стандарти. Работят по посока сътрудничество между институциите, които се стремят не към устойчивост в динамично променящата се социална среда, а към нейното управление.

Основна тема в пресконференцията бе настъпилата след създаването на Нов български университет и Американски университет в България промяна в образователната и научната сфера в България. Равносметката е, че значителна част от положителната й трансформация е пряко следствие на положените усилия и безкрайната мотивация на двата екипа. Креативността, обединена с иновативни решения в материалната база и ефективни преподавателски методи и похвати, е предпоставка за подобряването на цялостния образователен процес. Проф. д-р Пламен Бочков определи двата университета като „феномен“ заради въвеждането на непозната досега в България образователна сиситема с гъвкави програми. Ректорът на НБУ наблегна на последното нововъведение н НБУ – индивидуалните програми: „НБУ разчита на активността на студентите при формирането на програма за обучение. Комбинациите са безкрайни, а интерпретацията и въображението им впечатляват. Целият този процес води до гъвкава компетентност и успешна професионална реализация.“ Той сподели още, че „Най-значимият стремеж в момента и най-голямо предизвикателство са индивидуалните програми, които са доказателство за повишаване на либерализма в образователния процес. Обучаемите имат право сами да конструират програма, по която да учат, като са улеснени допълнително от силно развитата интегрирана информационна система, която предоставя нови възможности на студенти, преподаватели и администрация.“ Дигитализирането на информацията е част от по-мащабна идея в полза на обществото, а именно, стремежът към сливане с образа на „Зелен университет“, който НБУ следва. Усилията са насочени към редуциране на използваните материални ресурси. Нововъведенията са всеобхватни и планомерни. Всяка новост замества предишната, която вече се е превърнала в даденост: „Въведените досега промени, непознати и иновативни, вече се приемат за стандартно решение и се прилагат в цяла България. Общото образование ни отличаваше от останалите университети, но през последните години те също го въведоха.“, това сподели проф. д-р Пламен Бочков.

Президентът на АУБ Страции Кулински, който е и възпитаник на университета от първия випуск, направи паралел между 1991 г. и настоящата позиция на АУБ: „През 1991 година, когато прекрачих прага на университета, изследователският дух и желанието да открият нещо ново и различно, бяха основните мотиви на първокурсниците, дошли да следват в АУБ. Бяхме 208 човека, от които само 1 чуждестранен. Този приключенски дух, стремеж към новото, сплотеността, откривателството, желанието за успех са сред ценностите, които продължават да правят АУБ уникално място. Сега, нашите студенти идват от над 40 държави, живеят в модерен университетски комплекс и се радват на условия, които спомагат образователния процес и им помага да изграждат качествата и уменията, необходими за успех в днешния свят, а именно стремеж за учене през целия живот, към преосмисляне на статуквото и към различен подход при решаване на проблеми. Критично мислене, практическа насоченост, тясна връзка с бизнеса, непрекъснати подобрения, за да посрещнем нуждите на пазара, интерактивен подход, предоставяне на възможности за получаване на знания от широк кръг дисциплини, съчетано с тясна специализация, предприемачески дух и иновативност са в основата на образователния модел на АУБ. 91-ва беше година на много нови начинания, тя донесе промяна в много области на българската икономика и общество. Ние, АУБ и НБУ, родени през същата тази година, положихме началото на нов тип висше образование в България. Частното, качествено образование, където студентът е в центъра на образователния процес.“

Президентът на АУБ наблегна върху влиянието, което оказват двете институции върху развитието на обществото: „Хората, които стоят зад развитието и напредъка, хората, които отговорно и качествено подхождат не само към развитието на собствените си бизнеси, но и към цялостната екосистема, в която съществуват, трябва да притежават ценности и характеристики, които се изграждат по време на обучението. Ние вече 25 години успешно образоваме млади хора, които след завършването си работят в полза на обществото и допринасят за неговото развитие. Възпитаниците на АУБ са сред най-търсените кадри от работодателите и са сред най-високо платените професионалисти. Наскоро направихме проучване за реализацията на възпитаниците ни след дипломирането. Резултатите са впечатляващи: 99.8% започват работа или продължават обучението си няколко месеца след завършването, 65% имат две или повече предложения за работа, 20% печелят повече от $100,000, а 10,6% са създали собствен бизнес и директно влияят върху развитието на бизнеса и обществото.“

Проф. дин Сергей Игнатов заяви, че „НБУ и АУБ спасиха българската образователна среда и показаха пътя в условията на глобализация и масовизация, предлагайки нов тип взаимоотношения и мениджмънт, черпейки от световния опит. Наше задължение е да се научим да превръщаме високата наука в продукт, за да отговорим на изискванията на средата.“

Представителите на НБУ и АУБ посочиха, че още от създаването им и въпреки различията помежду си, успяват да работят заедно. Сред приоритетите им са промяната на отношението към образованието и изграждането на млади лидери. „Ние доказваме, че две организации, макар много различни, макар и в известен смисъл конкурентни, могат да си сътрудничат. НБУ И АУБ са феномен на българското образование“, каза ректорът на НБУ проф. д-р Пламен Бочков.
На пресконференцията присъстваха журналисти, преподаватели и студенти от двата университета, които имаха възможност да зададат въпросите си относно визията на ръководството за предстоящите нововъведения в образователните институции.
Модераторът на събитието, журналистът от БНТ Аделина Радева, съобщи, че на 1 октомври от 10 ч. в аудитория 409 на НБУ ще се проведе съвместна научна конференция на АУБ и НБУ на тема “Българските университети в 21. век. Постиженията на НБУ и АУБ в трансформацията на обществото. Научната конференция е второто общо събитие в програмите по отбелязването на юбилея на двете институции.

Comments

comments