Антон Асийски депозира предложение за освобождаване от „синя зона“ в пазарните дни

Благоевградският общински съветник Антон Асийски ще депозира в понеделник първите си предложения пред председателя на ОбС-Благоевград Радослав Тасков и кмета Атанас Камбитов.
Пред местната управа той ще настоява за намаляване наемната цена на обектите в общинското дружество „Пазари“ с един лев.В момента търговците плащат по 4.20 лева за квадратен метър площ.Наематели са изразили серизно недоволството при срещата си с Антон Асийски, към когото се обърнали за съдействие.
Недоволните търговци са направили и протестна подписка, подкрепена от над 40 търговци и производители.
Публикуваме предложението без редакторска намеса:

„До Кмета на Община Благоевград
До Председателя на Общински съвет Благоевград
До Управителя на „Пазари“ ЕООД Благоевград

Предложение
от
Антон Асийски
Общински съветник в Общински съвет от БСП Благоевград

Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,
Уважаеми г-н Управител на „Пазари“ ЕООД

Във връзка с проведена среща и изразено недоволство от наемателити на търговски обекти, съоръжения и търговски площи на територията на Общинско дружество „Пазари“ ЕООД бих искал да направя следните предложения:

С оглед подобряване на работната среда за търговците, осъществяващи стопанска дейност на територията на пазара, предлагам:
• След изготвяне на количествено-стойностна сметка да се отпуснат средства за ремонт на търговските обекти и санитарните помещения на територията на пазара.

Във връзка с неблагоприятната икономическа обстановка в страната и с цел насърчаване на търговците да продължават да извършват своята дейност, предлагам:
• Намаляване на наемната цена на кв.м. от 4.20 лв. на 3.20 лв.
• Определяне като пазарен ден и Понеделник.
• Отпадане на синята зона в района на градския пазар в дните Понеделник и Сряда.

Предвид на това, че голяма част от търговците са и производители на стоките, които продават, тези мерки биха довели до стимулиране на малкия бизнес в Благоевград. Същите ще допринесат всеки един наемател да извършва дейността си в едни благоприятни условия на труд, вкл. без да се повишава цената на предлаганата продукция, както и до подобряване на физическата среда за ползвателите на търговските помещения и обекти.

Надявам се, че ще уважите и разгледате моето предложение!“ , завършва предложението си младият социалист.

Comments

comments