Андрей Новаков за казуса с OLAF: Изнесените факти са тревожни. Важно е да опазим бенефициентите и европейския бюджет

„Подкрепям конструктивен дебат между институциите по казуса с OLAF и очаквам конкретни резултати“, заяви Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.
Според него, годишният доклад на наблюдаващата комисия на OLAF за 2014 г., който бе предмет на дебатите, разкрива, че 423 дела са стартирани в рамките на един ден – на 1 февруари 2012 година, което буди съмнение за качеството на предварителното разследване на всеки отделен случай. Наред с това, 72% от препоръките на наблюдаващата комисия, отправени към OLAF не са изпълнени и комуникацията със службата е затруднена.
„Фактите може да говорят за нарушение на правилата, но може и да се окаже нарушение на правата на бенефициенти по европейски проекти“, подчерта Новаков и допълни, че гражданите и бизнеса са бенефициентите на кохезионната политика и техните интереси са най-важни в случая.
Той допълни, че е важно да не се допуска разгаряне на медиен скандал, а да се изяснят констатациите от доклада на наблюдаващата комисия, след които да се търси трайно решение. Именно така ще се съхрани доверието на европейските граждани в институциите на ЕС.

Comments

comments