Адв. Илко Стоянов до председателя на ОБС Р. Тасков и съветниците в Благоевград: Всички деца и юноши, които тренират в ОФК „Пирин“ да не заплащат такси

Общинският съветник адвокат Илко Стоянов ще внесе предложение на следващата сесия на Общински съвет Благоевград, всички деца и юноши, които тренират в Общински футболен клуб Пирин да не заплащат такси.

Отбелязвайки, че основата, която е положена с подобрението на материално-техническата база, чрез инвестициите в спортната база в село Рилци и ремонта на интерната, Илко Стоянов сочи, че приетият бюджет в размер на 500 хиляди лева за общинския футболен отбор Пирин, както и уникалността на общинския клуб, принадлежащ на всички граждани на общината, позволяват да се продължи посоката на надграждане, като се търси постигането и на цели, които не са само търговски.

Общинският съветник набляга на множеството положителни ефекти, до които би довело такова решение, при това постигнато с минимални средства. По този начин община Благоевград би се включила с реални действия в борбата и превенцията срещу противообществени прояви, тъй като е безспорна ролята на спорта при формирането на характера и мисленето на младите хора. Ще се създадат условия за масово участие на деца и юноши, без да се налага от това да страда семейния бюджет на граждани, които заплащат данъци и такси на територията на община Благоевград. Въз основа на това масово участие пък от своя страна, ще се създадат условия за появата, израстването и утвърждаването на таланти, с които е известна в цял свят детско-юношеската школа на Пирин.

Също така, според Илко Стоянов ще се създадат условия за привличането на спонсори, тъй като те ще подпомагат кауза,а не само мъжки футбол, който вече е изцяло комерсиален. Не на последно място, той отбелязва и че ще бъдат подпомогнати всички училища, тъй като чрез допускането на деца и юноши до спортно-техническата база на Общински футболен клуб Пирин, ще бъде облекчена натовареността на техните бази.

Безспорно е, че едно такова решение ще донесе положителен ефект за децата, младежите и за всички живеещи в община Благоевград, така че ще продължим да следим за неговото развитие.

Comments

comments