Адвокати: ЧСИ си сложи импулсен телефон – таксува по 60 ст. на минута за справка

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) си е сложил импулсен телефон и таксува всички граждани и адвокати, които искат да направят справка по делата, с 60 ст. на минута.

ЧСИ Велислав Петров, чийто район на действие е в Ловеч, е заменил стационарния си телефонен номер за връзка с офиса си с импулсен такъв – 0900 63 055, който таксува разговорите на цена 0,60 лв. на минута. Така всички граждани, които желаят да направят справка или по каквато и да е друга причина желаят да е свържат със съдебния изпълнител във връзка с извършваната от него дейност, следва да позвънят на този импулсен телефонен номер и не разполагат с друга възможност за контакт с ЧСИ Петров“, алармира Обединението на свободните адвокати (ОСА) в сигнал до председателя на Камарата на ЧСИ Иван Хаджииванов, министъра на правосъдието Надежда Йорданова и омбудсмана проф. Диана Ковачева (пълния текст на сигнала виж тук).

От адвокатското сдружение заявяват, че това поведение и ограничение на комуникацията с ЧСИ Петров е недобросъвестно и в ущърб на гражданите. И подчертават, че импулсният телефон е сложен на фона на усложнената епидемична обстановка, при която комуникацията по телефон е единственият удобен и безопасен начин за гражданите (взискатели, длъжници или други лица – наддавачи по публични продани) за получаване на справка или друга нужна информация.

„С оглед обществената значимост на дейността, която частните съдебни изпълнители извършват, считаме, че нито Министерството на правосъдието, нито Камарата на частните съдебни изпълнители следва да допуска такова облагодетелстване за сметка на бюджета на гражданите“, заявяват от ОСА в сигнала си.

В него адвокатите изтъкват, че подобно действие, особено за хора с нисък социален статус – безработни, пенсионери, социално слаби лица, лица с увреждания, обективно затруднява нормалната комуникация с частния съдебен изпълнител, а оттам и противоречи на §6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, защото нарушава правото на адекватен достъп до правосъдие.

Освен това от ОСА използват случая, за да поставят пред министър Йорданова, председателя на КЧСИ Хаджииванов и омбудсмана Ковачева и друг проблем. Адвокатите определят като ограничаване на правото на справедлив процес от ЧСИ и серия от практики на ЧСИ, които изброяват: „Намалено работно или приемно време на канторите им, несвоевременното окомплектоване на изпълнителните дела по законово установения ред, отказите на ЧСИ или несвоевременното предоставяне на страните и на адвокатите на преписките по образуваните изпълнителни дела, налагането от ЧСИ на прекомерни такси за получаване на преписи от изпълнителните дела, които не са съобразени с тарифата и по-специално с определената такса в размер на 10 лв. за изготвяне на копие от изпълнително дело, определена в т.8 от раздел I Обикновени такси на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, отказите на ЧСИ да предоставят на страните и на адвокатите препис от документи и/или препис от самите изпълнителни дела, изискването на ЧСИ да предоставят справки на адвокати единствено след представено пълномощно по конкретното изпълнително дело в разрез с предвиждането на чл.31 от Закона за адвокатурата, както и повсеместно налаганата забрана от ЧСИ на страните и на адвокатите да заснемат с мобилен телефон или друго техническо средство актовете и документите, приложени към самите изпълнителни дела, аналогично на предоставената възможност в Правилника за администрацията на съдилищата и действащите правилници във всички съдилища в страната“.

От ОСА напомнят, че за изпълнителните дела се прилагат изискванията на Правилника за администрацията на съдилищата.

Comments

comments