Абсурден казус! Фургон или „масивна едноетажна сграда-вила“, кой и защо си затравя очите??

На фона на дългогодишните услия на много хора да узаконят имотите и вилите си, един абсурден случай попадна в полезрението на нашият екип. Краят на ноември миналата години изтече срока да узаконяване на незаконните строежи в Благоевградско и доста хора не успяха да се впишат в узаконяването.
Процедурите от такъв тип отнемат доста време , усилия и средства на желаещите да имат законен имот и да го ползват без притеснение, за някои хора обаче нещата се случват далеч по-лесно, толкова лесно понякога, че граничи с абсурдното.Такъв е случаят с притежаваният от Димитър Джаджаров фургон, тип шейна землището на с.Бистрица , местността „Септемврийче“.
С писмо изх.№П-03-611/29.07.2013 год. подписано от главен архитект Тинчев се зявява,че на основание КА №91-1/15.07.2013 год. и КА №91-2/15.07.2013 год. ще започне административно производство по реда на чл.223, ал.1, т.1 и т.8 от ЗУТ. Видно от КА пристройката-навес е изградена към фургон тип „шейна“, изпълнена без разрешение за строеж и в отклонение от ПУП- план застрояване.
През годините са правени множество проверки на въпросният имот на който е разположен фургонът и всяка от проверките е констатирала различни неща, множество комисии са минали от там и въпреки незаконосъобразността никой не притеснява собственика Джаджаров.
Решихме да проверим в регистрите имота и как е отразено наличието на фургона и навеса към него там: В регистъра на Горския фонд видимият на снимките фургон е вписан като „вила“, а в ПУП- „постройка“.В справката която направихме пък в Службата по вписванията се оказа , че върху имота на Димитър Джаджаров има „ едноетажна масивна жилищна сграда-вила“!!!!!!!!
Предлагаме на вниманието на читателите си и на общинска администрация Благоевград множество снимки , на които ясно се вижда , че в поземлен имот №001007 с площ 13.000 кв.м., с.Бистрица, местност „Септемврийче“ е разположен фургон и навес към него , но това в никакъв случай не е масивна сграда, както е вписано в официалните регистри.Нека компетентните органи направят проверка и дано тя е по-обективна и компетентна от правените до момента такива, защото резултата от тях е малко притеснителен и създава съмнения за некомпетентност на държавни служители. А и не е честно спрямо хора, които са изградили нещо с много труд и усилия и са минали целият път на узаконяване и са следвали процедурите такива каквито са, все пак законите трябва да са за всички.

Comments

comments