Абсулвентите от факултета по педагогика към ЮЗУ получиха своите дипломи днес

Абсулвентите от факултета по педагогика към ЮЗУ получиха своите дипломи днес в Аулата Учебен корпус №1. Там се проведе тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Факултета по педагогика. Дипломи за висше образоване получиха 670 студенти. Плакети за отличен успех от зам.-ректора на Югозападния университет получиха: Лиляна Гоцева, бакалавър по „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт“, Гергана Каралинкова, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и Вайда Турчин, „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Приветствено слово към преподавателите, студентите и гостите отправиха проф. д-р Маргарита Колева, декан на Факултета по педагогика, доц. Траян Попкочев, зам.-ректор по учебната и образователната дейност на ЮЗУ и зам.-ректора по научноизследователската дейност – доц. д-р Борислав Юруков. Церемонията беше уважена от директори на средни училища и детски градини в региона и родители и близки на студентите.

Comments

comments